Annonsering

Vi tilbyr annonseplass i tidsskriftene

Helside bakside
Annonseformat: 180 x 242 mm
Pris: 14.000,-
Helside innside
Annonseformat: 185 x 272 mm
Pris: 10.000,-
Halvside innside
Annonseformat: 185 x 134 mm
Pris: 7000,-

INFORMASJON

✓ Alle annonser må være i PDF
✓ Frister for innsending for å få det på trykk:
Innen 20. februar (vår-nummer)
Innen 20.september (høst- nummer)
✓ Sendes til: ashild.woldstad@gmail.com

Sist redigert: 19. august 2021