Velkommen til landsmøte!

Send påmelding til post@matoghelse.org og skriv om du vil delta fysisk eller digitalt.

Saker til landsmøtet sendes til post@matoghelse.org  innen 21.februar.

 

Dato: 21.03.22(PASSERT)
Tid: 17.00 - 20.00
Sted: Seilet (Huset for kunst og kultur i skolen), Fossveien 24, 0551 Oslo Inngang vis-á-vis Steenstrups gate 17, Oslo

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling til landsmøtet for 2020-2022
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Representanter til å underskrive protokollen
 6. Årsmelding for 2020-2022
 7. Revidert regnskap for 2020-2022 (vedlegg 2)
 8. Innkomne saker fra medlemmer
 9. Saker fra styret
 10. Valg
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
  3. Valgkomite