Fagbøker for lærerutdanningen

Disse bøkene er skrevet for studenter, men vil også gi faglig støtte for lærere som allerede arbeider i grunnskolen.

Bjørg Korsnes og Camilla Sandvik,  2020: «Mat og helse», Cappelen Damm.

Boka egner seg for studenter innen barnehage- og grunnskolelærerutdanningen og for studenter i helsefagutdanningene som fordyper seg i temaet. Den er også nyttig for lærere, barnehagelærere, helsearbeidere og andre som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til mat, måltider, ernæring og kosthold for barn og unge. Bokas form gjør imidlertid at den også kan leses av alle som er opptatt av kosthold, ernæring og helse.

Presentasjon av boka her! 

Else Marie Øvrebø og Dagrun Engeseth, 2020: «Fadidaktikk i mat og helse», Cappelen Damm

Denne 2. utgaven bygger på Fagfornyelsen 2020 og er en fagdidaktisk lærebok i mat og helse. Boken redegjør for fagets formål, dets egenart og kunnskaps- og læringssyn. Den gir konkrete råd om arbeidsmåter, planlegging, rom, utstyr, læremidler og hvordan man skal undervise og gi vurdering i faget.

Det er viktig med en didaktikkbok i mat og helse, da dette faget både som skolefag og som forskningsfelt har fått lite oppmerksomhet. Alle studenter og lærere som arbeider med mat og helse, trenger felles fagdidaktisk teori og kjennskap til ulike måter å strukturere lærestoffet på og innsikt i forskjellige arbeidsmåter.

Bokas målgruppe er lærerskolestudenter i mat (ernæring) og helse, studenter som tar praktisk pedagogisk utdanning i ernæring og helse og lærere i mat og helse i grunnskolen.

Presentasjon av boka her! 

Asle Holthe, Eli Kristin Aadland, Nina Grieg Viig, 2019: «Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene», Fagbokforlaget.

Den vitenskapelige antologien Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene har et tydelig profesjonsrettet perspektiv og dreier seg om lærerutdanningsfagets hva, hvordan og hvorfor.

Bidragene i antologien presenterer ny forskning med en tydelig fagdidaktisk innretning innenfor følgende tematiske områder: danning og didaktiske praksiser i skolens matlandskap, helsefremmende kosthold, bærekraftige matvaner og forbruk og mat og måltider som identitets- og kulturuttrykk.

Boken henvender seg til lærerutdannere og masterstudenter i lærerutdanningene. Presentasjon av boka her! 

Karin Höijer og Karin Hjälmeskog: «Didaktik för hem- och konsumentkunskap».

2019

Omtale av boka her! 

Sist redigert: 29. juli 2021