Læreplanen i mat og helse for grunnskolen

Ny læreplan i mat og helse ble offentliggjort 18.november 2019, og den ligger på Utdanningsdirektoratets nettside for Læreplanverket. Samisk læreplan ligger her.

Der ligger også flere støttedokumenter som Kjennetegn på måloppnåelse.

Som bildet under viser består læreplanen av mange deler, og det er viktig å lese læreplanen i sammenheng.

Landslaget for mat og helse i skolen har gitt fyldige høringsuttalelser både til kjerneelementene og til læreplanen, og det er viktig for oss at de er synlige for medlemmene:

Landslaget for mat og helse i skolens innspill og kommentarer til forslag til kjerneelementer.

Landslaget for mat og helse i skolens innspill og kommentarer til utkast til læreplan

Sist redigert: 26. august 2021