Mat- og helsekonferanser

2021: Mat- og helsekonferanse i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med OsloMet 28.oktober 2021. Les mer.

2020: Mat- og helsekonferansen i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med OsloMet ble utsatt til 2021.

2020: Jubileumsseminar i samarbeid med Utdanningsforbundet 19.mars. Tema: Den nye læreplanen i mat og helse; dybdelæring, tverrfaglighet og progresjon. Seminaret ble dessverre avlyst.

2019: Mat- og helsekonferansen i samarbeid med nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Høgskolen i Agder ble gjennomført 7.november. Tema var fagfornyelsen og den nye læreplanen i mat og helse. Les mer

2019: Etterutdanningskurs 8. 11. 2019 for kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1. -4. årstrinn – på universitetet i Agder. Les mer

2018: Mat- og helsekonferansen i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Høgskolen på Vestlandet ble gjennomført 25.oktober. Tema var vurdering,  fagfornyingen og forskning i mat og helse. Les mer

Sist redigert: 1. oktober 2021