Nytt lokallag startet i Hamarområdet

20.april 2022 ble Hamar og omegn lokallag av Mat og helse i skolen opprettet. Hensikten er å gi faglig påfyll og inspirasjon i faget. Det er viktig å få til et  tettere samarbeid på tvers mellom skolene, samt mellom barne- og  ungdomsskolen, slik at det blir en tydeligere rød tråd om hva elevene  bør ha […]

Publisert: 18. mai 2022

Høringsinnspill til ny folkehelsemelding

Styret mener at faget mat og helse er svært viktig for å fremme god helse i Norge, og sendte derfor et omfattende høringsinnspill. Vi anbefaler at dere leser hele teksten på Helse- og omsorgsdepartementets nettside, her er et svært kort sammendrag. Faget mat og helse er et sentralt fag for å utvikle forståelse av sammenhenger […]

Publisert: 14. april 2022

Nye vedtekter ble vedtatt på landsmøtet 21.mars 2022

Det ble gjort flere endringer i vedtektene på landsmøtet. Den aller viktigste var endringen av navnet på organisasjonen. Forslaget om at Helga Helgesens minnefond legges direkte under styret, og med endret formål ble også vedtatt. Les mer om det her. Ellers var det endring i tidspunkt for innbetaling av kontingent og noen andre endringer mer […]

Publisert: 13. april 2022

To av fagets pionerer, Dorothea Christensen og Helga Helgesen, fikk spesiell oppmerksomhet på Landsmøtet i år.

På landsmøtet mandag 21.mars 2022 fikk styret overrakt en innrammet kopi av Dorothea Christensens testamente av tidligere leder Inger Lise Fevang Jensen. Inger Lise Fevang Jensen overrakte på det 44. landsmøtet 21.mars 2022 en innrammet kopi av testamentet til pioneren og fagbokforfatteren Dorothea Christensen fra juni 1907. På baksiden av bildet er det limt på […]

Publisert: 29. mars 2022

Nytt fra styret – mars 2022

Det eneste fysiske styremøtet i dette styrets historie ble gjennomført i Hokksund søndag 20.mars 2022. Alle andre styremøter har vært digitale. Vi hadde to viktige temaer denne dagen: de siste forberedelser til landsmøte i Oslo dagen etter og en samtale om faget med stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Grunnen til at Per Olaf Lundteigen var blitt […]

Publisert: 29. mars 2022

Gratis nettkurs om glutenfri mat

Norsk cøliakiforening tilbyr gratis nettkurs for ansatte i barnehage, skole og SFO. Barn med cøliaki må spise glutenfritt hele livet for å holde seg friske, vokse og utvikle seg normalt. De trenger voksne rundt seg som kan hjelpe til med måltider og matlagingsaktiviteter. Vi vet at de fleste gjør så godt de kan, men likevel […]

Publisert: 18. mars 2022

Nytt fra styret- mars 2022

Styremøtet 14.mars dreide seg hovedsakelig om forberedelser til landsmøtet. I dette møtet ble de siste endringene i årsmeldinga gjort. Den skal sendes til alle medlemmer på epost og de som ikke har epost vil få trykt versjon tilsendt per post. Styret gikk også nøye gjennom de forslagene i endringer i vedtekter som skal presenteres for […]

Publisert: 15. mars 2022

Overføring av medlemsarkivet til nettsiden

For et par dager siden ble medlemsarkivet overført til nettsiden. Alle må aktivisere registreringen for å få betalt. Vi har laget en trinnvis forklaring. De som ikke har Vipps sender beskjed om det til ashild.woldstad@gmail.com og hun vil sende vanlig bankkontonummer i retur.

Publisert: 25. februar 2022

Nytt fra styret – februar 2022

Her er et kort sammendrag av styremøtet 17.februar. Vi snakket naturlig nok en del om siste utgaven av tidsskriftet som var på vei ut til medlemmene våre. Vi bestemte at Facebookgruppa for medlemmer skal legges ned. Med innloggingsløsningen vi har på nettsiden kan vi dele fagstoff eksklusivt for medlemmer, og da faller behovet for nevnte […]

Publisert: 19. februar 2022

Nytt fra styret – januar 2022

En kort oppsummering av sakene på møtet 20.januar. Redaktørene kunne fortelle at tidsskriftet vårt er godkjent som Nivå 1 publiseringskanal. Kasserer redegjorde for regnskapet for mat og helse konferansen. Leder og nestleder fortalte fra samarbeidsmøte med NHO Mat og drikke. Medieansvarlig fortalte om prosessen med nettsiden og overføringen av medlemslistene. Styret valgte sine representanter til […]

Publisert: 22. januar 2022