Nytt fra styret – november 2021

LMHS hadde styremøte 18.november, og dette er kort oppsummert de viktigste sakene. Den nye nettsiden fylles sakte men sikkert opp med innhold. Foreløpig ligger alt åpent, men fra 1. januar 2022 vil en del av innholdet kun være tilgjengelig for medlemmer. Årets Mat- og helsekonferanse hadde en vellykket gjennomføring, og planleggingen av neste års konferanse […]

Publisert: 19. november 2021

Matlagingsredskaper

Jeg vokste opp i en tid da vi hadde få ting, og de ble tatt veldig godt vare på. Jeg er nok derfor opptatt av at redskaper vi kjøper skal vare, men jeg er også opptatt av at redskapene skal fungere godt. Det aller første redskapet jeg kjøpte inn til mine elever i 1986 var […]

Publisert: 18. november 2021

Digitale verktøy som støtter læringsaktiviteter i mat og helsefaget

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom universiteter og høgskoler i Finland, Estland, Sverige og Norge er det blitt utviklet tolv undervisningsopplegg i mat og helsefaget. Alle oppleggene viser hvordan digitale verktøy kan inkluderes og hvordan de kan bidra til å øke elevenes læringsutbytte. Leksjonene har blitt utviklet ved Erasmus + KA201 strategiske samarbeidsprosjekt Learning and Digitalisation in […]

Publisert: 10. november 2021

Postere på Mat-og helsekonferansen 2021

Landslaget for mat-og helse i skolen er stolt over at det ble presentert ny forskning i faget på Mat-og helsekonferansen 2021. Det var fire fagmiljøer som viste fram resultater fra sin siste arbeider. Presentasjon av postere Landslaget for mat og helse i skolen søkte Gjensidigestiftelsen om midler til et forskningsprosjekt om tidlig innsats i mat […]

Publisert: 5. november 2021

Åpningen av Landskonferansen i mat og helse 2021

HKH Kronprinsesse Mette Marit sendte en hilsen til åpningen av landskonferansen vår torsdag 28.oktober 2021. Hennes innlegg kan ses og høres på Kongehusets nettside.

Publisert: 30. oktober 2021

Mat og helsekonferansen 2021

Konferansen torsdag 28.oktober ble streamet direkte på YouTube . Den kan ses i sin helhet fortsatt. Åpningen er ca 8 minutter inn i sendingen.

Publisert: 28. oktober 2021

Mer praktisk læring i skolen

Det lover den nye regjeringen som startet sitt arbeid i dag. I regjeringsplattformen kan vi lese: Regjeringa vil styrkje praktisk læring i skulen, og begynne med ei ungdomsskulereformsom skal gi elevane i ungdomsskulen meir praktisk læring og førebu dei til både yrkesfaglege ogstudieførebuande vidaregåande opplæring. Det må leggjast til rette for at skulane har nødvendigkompetanse, […]

Publisert: 14. oktober 2021

Nytt fra styret – september 2021

LMHS hadde styremøte 30.september og dette er kort oppsummert de viktigste sakene. Vi har nylig lansert den nye nettsiden. Det er fremdeles litt arbeid som gjenstår med å få medlemsinnloggingen klar, men vi regner med at innen utgangen av 2021 så skal alt være klart. Det jobbes med den forestående mat- og helsekonferansen, og påmeldingsfristen […]

Publisert: 3. oktober 2021

Våre råd til politikere

Leder i Landslaget for mat og helse i skole Eli Kristin Aadland, ble intervjuet av Kjøkkenskriveren i sommer. Spørsmålene dreide seg om hvilke råd hun og Landslaget for mat og helse i skolen ville gi til politikerne på Stortinget. Gå til Kjøkkenskriveren for å lese hele artikkelen

Publisert: 1. oktober 2021

Undervisningskjøkkenet ved Høgskulen i Volda

Undervisningskjøkkenet ved Høgskulen i Volda er totalrenovert og vart ferdig til brukt i februar 2021. Det står i dag fram som eit moderne, funksjonelt kjøkken og med eit heilt eige særpreg. Høgskulen i Volda har ein svært lang tradisjon med å tilby praktisk undervisning på skulekjøkkenet. Skulekjøkkenopplæring for dei kvinnelege elevane ved Volda lærarskule tok […]

Publisert: 27. september 2021