Konferansen er et samarbeid mellom Landslaget for mat og helse i skolen, OsloMet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Program mat- og helsekonferansen

Med mat-og helsefaget inn i framtida: Fagfornyelse, forankring og forskning.

Velkommen

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og lett servering

10.00 – 10.30 Åpning av konferansen

Fagfornyelse og forskning

10.30 – 10.45 Kompetanse i grunnskolen og rekruttering til høyere utdanning v/ Kunnskapsdepartementet

10.45 – 11.05 Fagfornyelse, forankring og forskning Inger Lise Fevang Jensen, tidligere leder Landslaget for mat og helse i skolen

11.05 – 11.20 Kulturelt innslag

11.25 – 11.45 Oppdatering av de nordiske ernæringsanbefalingene: helsefremmende og bærekraftige Anne Høyer, seniorrådgiver, faglig prosjektsekretær for Nordic Nutrition Recommendations 2022, Helsedirektoratet

11.45 – 12.05 Bærekraftig matforbruk Hanne Torjusen, forsker III, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, OsloMet og Gunnar Vittersø, forsker II, Forbrukerforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

12.05 – 13.00 Minglelunsj

Læreplan, kompetanse og rekruttering

13.00 – 13.20  Tidlig innsats i mat og helse, 1. – 4. trinn Merete H. Helland, førsteamanuensis, Universitet i Stavanger og Eli Kristin Aadland, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

13.20 – 13.40 Mat og helsefagets ubrukte potensial – med perspektiver på framtiden Cecilie Beinert, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

13.40 – 14.00 Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser? Om læreres undervisning i matlaging på Ungdomstrinnet Karen Lassen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

14.00 – 14.20 Mat- og helsefaget og yrkesfag i videregående opplæring Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk, NHO Mat og drikke

14.20 – 14.40 Kommunalt nettverk i mat- og helsefaget Marianne Borthen, adjunkt, Faggruppeleder i mat og helse, Lillestrøm kommune

14.40 – 15.10 Pause med lett servering

Mat og helse – fra ernæring til fellesskap

15.10 – 15.30 Et historisk blikk på mat og spisevaner i Norge Annechen Bahr Bugge, forsker I, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

15.30 – 15.50 Mat og måltider i skolen – en helhetlig tilnærming for læring, mestring og trivsel Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

15.50 – 16.10 Måltidet i LK20 Eldbjørg Fossgard, professor emerita, Høgskulen på Vestlandet

16.10 – 16.50 Praksiserfaringer fra mat- og helselærere Erfaringer fra 4. trinn. Ellen Bakken, Løkeberg skole , YouTube: Synnøves kjøkken. Synnøve Helland, Iglemyr skole og Hvordan jobbe med bærekraft på ungdomstrinnet?  Sigrid Bye-Bakke, Klæbu ungdomsskole

16.50 – 17.00 Med LMHS og mat- og helsefaget inn i framtida! Eli Kristin Aadland, leder av Landslaget for mat og helse i skolen

19.00           Jubileumsmiddag (se egen invitasjon)        

           

Mer informasjon om konferansen og påmelding finnes du her.

Publisert: 16. juli 2021