Jeg vokste opp i en tid da vi hadde få ting, og de ble tatt veldig godt vare på. Jeg er nok derfor opptatt av at redskaper vi kjøper skal vare, men jeg er også opptatt av at redskapene skal fungere godt. Det aller første redskapet jeg kjøpte inn til mine elever i 1986 var […]
Publisert: 18. november 2021