Disse foredragene belyser sentrale områder som mat- og helselærere må ha innsikt i. Filmene besvaren også en del spørsmål som mat og helselærerne stilte i ntervjuene LMHS fikk utført i 2019.

Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland og leder av lokallaget i LMHS i Bergen hadde temaet: «Internett som læringsressurs»: https://video.uia.no/media/t/0_qst2rger

Førsteamanuensis Merete Hagen Helland og leder av lokallaget i Rogaland hadde temaet: «Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner»:  https://video.uia.no/media/t/0_lk9svdc5

Høgskolelektor Karoline Nordals hadde dette foredraget «Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer»: https://video.uia.no/media/t/0_st88n3mx  I denne presentasjonen får du mange gode tips til hvordan barn kan lære om mat på en morsom og kreativ måte. Har du hørt om sanseløyper, epletester, regnbueraketter.

Publisert: 15. november 2019