Det var fire fagmiljøer som viste fram resultater fra sin siste arbeider.

Presentasjon av postere

Landslaget for mat og helse i skolen søkte Gjensidigestiftelsen om midler til et forskningsprosjekt om tidlig innsats i mat og helsefaget. Ansatte ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet og Nord Universitet tok på seg arbeidet. Konklusjonen i denne delrapporten viser at det er en stor utfordring at det ikke finnes undervisningsmateriell tilpasset de yngste elevene.

Anne Selvik Ask, Merete Hagen Helland, Eli Kristin Aadland og Camilla Sandvik er eller har vært sentrale tillitsvalgte i Landslaget for mat og helse i skolen, tillegg til å være ansatt ved de nevnte institusjoner.

Trykk på bildet for leseversjon.

Ingrid Laukeland Djupegot, Iselin Towsen Vidmyren og Bodil Bjørndal ved Høgskolen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har sammen undersøkt hvordan elevmedvirkning praktiseres i mat og helsefaget.

Trykk på bildet for lesevisning

Dagrun Engeset, Cecilie Beinert, Anne Selvik Ask og Tormod Bjørnkjær ved Universitetet i Agder gjennomførte en undersøkelse på hvordan undervisningen i mat og helse ble gjennomført i den perioden i 2020 som skolene var stengt. Konklusjonen var at lærerutdanningen bør inneholde mer om fjernundervisning for at lærere skal ha kompetanse til å takle tilsvarende situasjoner.

Trykk på bildet for lesevisning.

Kari Ryslett på Høgskulen i Volda presenterte emnet samisk mat og kultur på sin poster.

Trykk på bildet for lesevisning.

Publisert: 5. november 2021