Målet med en akademisk poster er å presentere informasjon eller forskning på en konsis og appellerende måte, i den hensikt å legge grunnlag for en faglig diskusjon. En akademisk poster er vanligvis en blanding av en kort tekst, tabeller, grafer, bilder og andre presentasjonsformer.

Lærer elever om helsefremmende kosthold i mat-og helsefaget, og hvordan er bruken av kunnskapen?

Regine Johansen Bogen og Ingrid Laukeland Djupegot. Høgskulen på Vestlandet

Læreres erfaringer med mat- og helseundervisning utenfor klasserommet.

Nora Susort, Bjørg Oddrun Hallås og Eli Kristin Aadland. Høgskulen på Vestlandet

Kva tenkjer lærerane på 1.-4.trinn om å bruke skulemåltidet som en arena for lærling?

Kristin Skumsnes, Sidse Schouby Andersen, Eli Kristin Aadland og Bodil Bjørndal. Høgskulen på Vestlandet

En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget mat og helse i perioden 2006 – 2023.

Ingrid Laukeland Djupegot og Ingfrid Veka, Høgskulen på Vestlandet

Trygg mat i mat- og helsefaget

Grete Modell Grande og Åshild Woldstad, Mat og helse i skolen

Tverrfagleg samarbeid om jødisk påskemåltid mellom Mat og helse og KRLE

Kari Ryslett, Høgskulen i Volda

Får du energi av å drikke vann

Margrethe Røed, Vigdis Guttormsen og Mona Linge Omholt

Tverrfaglig samlæring i Mat & helse og Friluftsliv

Merete Hagen Helland og Åge Vigane, Universitetet i Stavanger

Tverrfaglig arbeid i mat og helse

Jorunn F. Skjelin og Julie Øberg

Skolehagens potensiale for danning og utdanning i Mat og helse

Thea Bekken (Veiledere: Vigdis Guttormsen og Tormod Bjørkkjær)

Kommuniasjon om smak i den praktiske og estetiske utforminga av undervisningskjøkenet

Liv Signe Bleie Ulvestadbakken og Eli Kristin Aadland

Hva er den beste skolefrokosten?

Hanna Kinn Hægland, Desponia Theafylaktopoulov og Iselin Thowsen Vildmyren

Samisk matkultur i mat- og helsefaget: Et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolen og mat- og helsefaget ved Nord universitet 

Grete Modell Grande 

Publisert: 1. desember 2023