Vi har tatt utgangspunkt i hovedmålet til organisasjonen: arbeide for å styrke opplæringen i mat- og helsefaget i utdanningsløpet, og strukturert arbeidet etter målgruppene: medlemmene, skole-og helsemyndigheter, allmenheten og organisasjonen.

Publisert: 1. mai 2021