Lærerutdanningen

UH-sektoren lager planene sine basert på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 og 1-7, dessuten Forskrift om rammeplan for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, men også i forhold til læreplaner for mat og helse i grunnskolen. 

Fagmiljøene selv har utarbeidet retningslinjer som er er viktige føringer for institusjonenes utarbeidelse av egne programplaner og fagplaner. Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.

Her er retningslinje for 1.-7.trinn

Og retningslinje for 5.-10.trinn. Den største forskjellen på disse to er punktet om vurdering med karakter i denne siste.

Utdanningstilbud studieåret 2021/2022

Dette er en oversikt over alle høgskoler og universitet som tilbyr lærerutdanning i mat og helse for studieåret 2021/2022.

*GLU betyr grunnskolelærerutdanning. ** studiekompetanse betyr i denne sammenheng inntakskravene til grunnskolelærerutdanningen EVU betyr Etter-og videreutdanning, KFK betyr at dette er studieplasser gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet og deltakerne må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret.

StedStudiumNavnOmfangInntakskravKommentar
UiTGLU* 1.-7.

GLU 5.-10.

BLU
Mat og helse 1

Mat og helse 1

Kosthold og fysisk akt.
30 stp

30 stp

60 stp
studiekomp**

studiekomp

over 2 sem. i
Alta
over 4 sem. i
Tromsø
biennal
Nord Uni.GLU 1.-7.
GLU 5.-10.
Mat og helse 1
Mat og helse 1
30 stp
30 stp
studiekomp
studiekomp
HiVoldaEVU
EVU
Mat, kosthold og helse
Mat, kultur og konservering
30 stp
30 stp
studiekomp
studiekomp


HVLGLU 1.-7.


GLU 5.-10.


KFK****
EVU

EVU
Mat og helse 1
Mat og helse 2
Master GLU
Mat og helse 1
Mat og helse 2
Master GLU
Mat og helse 1
Master: Fysisk aktivitet og kosthold
Master: Didaktiske praksiser
30 stp
30 stp
120 stp
30 stp
30 stp
120 stp
30 stp
120 stp

120 stp
studiekomp
studiek+30 stp
60 stp Mat og helse
studiekomp
studiek+30 stp
60 stp Mat og helse
lærerutdanning
lærerutdanning

60 stp Mat og helse

Deltid 4 år
UiSGLU 1.-7.
GLU 5.-10.
Mat og helse 1
Mat og helse 1
30 stp
30 stp
studiekomp
studiekomp
UiAGLU 1.-7.


GLU 5.-10.


KFK
EVU
EVU
Mat og helse 1
Mat og helse 2
Master GLU
Mat og helse 1
Mat og helse 2
Master GLU
Mat og helse 1
Mat og helse 1
Bachelor: Ernæring
30 stp
30 stp
120 stp
30 stp
30 stp
120 stp
30 stp
30 stp
60 stp
studiekomp
30 stp Mat og helse
60 stp Mat og helse
studiekomp
30 stp Mat og helse
60 stp Mat og helse
lærerutdanning
lærerutdanning
studiekomp


biennal


biennal

USNGLU 1.-7.
GLU 5.-10.
KFK
Mat og helse 1
Mat og helse 1
Mat og helse 1
30 stp
30 stp
30 stp
studiekomp
studiekomp
lærerutdanningOsloMetGLU 1.-7.
GLU 5.-10.
Mat og helse 1
Mat og helse 1
30 stp
30 stp
studiekomp
studiekomp

Sist redigert: 15. september 2021