Bidrag til «Mat og helse i skolen»

Vi ønsker forslag til tema for nye tidsskrift, og vi ønsker tekster. Ta kontakt med redaktørene om du har lyst til å skrive selv eller kjenner noen som kan.

Retningslinjer for bidrag til tidsskriftet Mat og helse i skolen

Fagartiklene skal være strukturert slik:

 1. Lag en kort og informativ tittel som oppsummere hva artikkelen handler om. Vær gjerne litt kreativ, slik at du fanger lesernes oppmerksomhet.
 1. Lag en kort innledning som forteller kort hva artikkelen handle om. Her fanges lesernes oppmerksomhet, skap nysgjerrighet. Det skal ikke være deloverskrift til innledningen.
 1. I hoveddelen av artikkelen presenteres fagstoffet. Start gjerne med å knytte forskning, studier eller dagsaktuelle saker til tema for artikkelen. Husk kilder.

Du kan gjerne være personlig i en fagartikkel, men det er viktigst at fagstoffet står i sentrum og blir presentert på en objektiv måte. Vær tydelig når du fronter egne meninger og erfaringer. Diskuter gjerne disse opp mot funn i andre artikler og studier.

Det er viktig at artikkel har en god logisk oppbygning, slik at den blir lett å lese. Bruk deloverskrifter og la overskriften være informativ for teksten som kommer under. Omtal en sak om gangen. Vis gjerne til eksempler.

 1. Avslutningen oppsummer det du har skrevet og trekker sammen alle synspunktene. Her er det viktig at ikke nye elementer blir presentert. Avslutt gjerne med å spille ballen videre, er det nødvendig mer flere studier, større politisk vilje, økte bevilgninger…….?
 1. Sett inn brukte kilder. Bruk APA 7th og www.kildekompasset.no
 1. Det er forfatteren som har ansvar for å skaffe illustrerende bildemateriale til artikkelen (husk tillatelse). Bildene må ha høy oppløselighet. Ta med ønsket bildetekst på slutten av artikkelen og navn på fotograf.

For de av dere som ønsker tips til å skrive bedre, anbefaler vi å laste ned folkehelseinstituttets veileder: Skriv godt av Ragnhild Ørstavik og Geir Stene-Larsen. Her er det mange gode tips: http://www.fhi.no/dokumenter/5796c6f74a.pdf

Det er viktig at de som skriver artikler til bladet følger retningslinjene. Redaktørene kan ikke foreta språkvask av artikler eller andre store redigeringsjobber. Artikkelforfatterne er selv ansvarlige for innholdet og formen på sin artikkel.

Alle som skal ha en artikkel på trykk, sende inn:

 • Fult navn, tittel og arbeidssted
 • Bilde av seg selv, helst portrett
 • Minst 2 bilder som kan illustrere artikkelen. Disse må ha høy oppløselighet, og legges som vedlegg i samme e-post som artikkelen og ikke i word-dokumentet. Husk legge ved navn på fotografen/rettighetshaveren
 • Adresse hvor vi kan sende bladet ved utgivelse

Tenk nøye gjennom

 • Hvilket budskap har du, hva vil du formidle i denne artikkelen?
 • Hvorfor er det viktig for deg å formidle dette budskapet?
 • Hvem er målgruppen for artikkelen.
 • Hvilken relevans har artikkelens tema for medlemmene i LMHS?
 • Hvor relevant er artikkelen i forhold til utgivelsens tema eller som nyhetsstoff?
 • Omtaler og presentasjoner kan ha en annen form.
 • Antall ord: maks 2000 + kilder og bilder

Forfatterne godkjenner at innsendte bilder kan gjenbrukes etter publisering i forbindelse med LMHS sitt eget arbeid (eksempelvis på nettsiden) dersom ikke annet er avtalt ved innsending.

Innleveringsfrister

 • Innleveringsfrist høstutgaven: 20. september
 • Innleveringsfrist vårutgaven: 10. januar

Alt materiell sendes i en e-post til:

Vigdis Guttormsen: vigdis.guttormsen@uia.no   Merete Hagen Helland: merete.h.helland@uis.no

Sist oppdatert: 28.juli 2021

Sist redigert: 15. august 2021