Styret i Mat og helse i skolen

Etter forslag fra styret så vedtok landsmøtet 21.mars 2022 at organisasjonen endrer navn fra Landslaget for mat og helse i skolen og til Mat og helse i skolen.

Eli Kristin Aadland

Leder

91601556

Grete Modell Grande

Nestleder

93051249

Merete Hagen Helleland

Redaktør

90902031

Åshild Woldstad

Medieansvarlige

93649320

Hanne Andersen Dversnes

45294321

Trine Holm

46682816

Oddhild Bergsli

Varamedlem

Erik Fooladi

Varamedlem

990 19 175

Her er en presentasjon av styret:

Eli Kristin, faglærer og hovedfagskandidat i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk høgskole/Høgskolen i Akershus (nå OsloMet). Doktorgradsarbeid innen helseeffekter av mager sjømat ved Universitet i Bergen. Jobber som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, der hun underviser grunnskolelærerstudenter i mat og helse opp til og med masternivå og har fagansvar for etter- og videreutdanningskurs i mat og helse. Vara i styret fra 2012 – 2016 og styreleder fra 2020. Hun ble gjenvalgt for en nye periode på to år i 2022. 

Grete er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet) og Bergen Lærerhøgskole (Høgskulen på Vestlandet), med fordypningsfag i mat og helse, kunst og håndverk og norsk. Har entreprenørskap og middelhavsmat som tilleggsfag fra Lesvos/Universitetet i Agder, og en mastergrad i tilpasset opplæring fra Nord universitet i Bodø. Hun har nesten 30 års erfaring fra undervisning i grunnskolen, mest med mat og helse på ungdomstrinnet og valgfaget produksjon av varer og tjenester. Jobber nå som universitetslektor ved Nord universitet, og underviser grunnskolelærerstudenter og barnehagelærerstudenter i mat og helse. Bruker skolehagen som verktøy i undervisninga. Har vært nestleder i styret siden 2016 og styremedlem i Innherred lokallag for mat og helse i skolen siden 2017.

Merete, Cand. Agric fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Doktorgrad innen melk og korn. Har arbeidet ved NMBU, Forskningsrådet og Nofima matforskning. Har holdt flere kurs rundt ernæring til barn og overvektige. Er nå fagansvarlig for mat og helse ved Grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger. Hun var varemedlem i styret fra 2018 – 2020, ble styremedlem med funksjon som redaktør fra 2020.

Hanne har en mastergrad i human ernæring fra universitetet i Bergen. Bachelorgraden i ernæring, mat og kultur tok hun ved universitetet i Agder, og har her også tatt breddefag i idrett og biologi. Videre har hun tatt PPU og jobbet tre år i grunnskolen med hovedsaklig mat og helse og kroppsøving. Hun begynte som universitetslektor på universitetet i Agder i 2018 og underviser her på grunnskolelærerutdanningen i mat og helse. Hanne ble valgt inn i styret i 2022 og har funksjon som redaktør. 

Zoe ble utdannet ved Eik lærerhøgskole med bl.a. heimkunnskap i grunnutdanninga (2001), og tatt videreutdanning mat og helse 1 ved HSN (KFK 2018). Hun har arbeidet 10 år i ungdomsskole, og nå 10 år på barneskole. Er kontaktlærer, samlingsstyrer og faglærer for mat og helse ved Nordskogen barneskole (Horten). Leder for LMHS i Vestfold og Telemark siden 2019. Ble valgt inn i styret i 2020 og har vært sekretær i denne perioden.

Trine har master i kroppsøving og idrettsvitenskap fra Nord universitet (2018), og hun tok tok videreutdanning i mat og helse 1 (2018) og engelsk (2019). Hun har også kurs i kosthold, trening og helse fra Norges idrettshøgskole (2017). Tidligere har Trine arbeidet som kostholdsveileder på 3T-Levanger. Nå er hun ansatt som lektor ved Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune, der underviser hun i kroppsøving og mat og helse. Trine ble valgt inn i styret i 2022.

Åshild er faglærer i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk lærerhøgskole i 1982. Hun har arbeidet i grunnskole, videregående skole og 23 år hos Fylkesmannen i Buskerud. Hun har skrevet bøker i heimkunnskap og holdt mange kurs, spesielt i vurdering i mat og helse. Nå er hun pensjonist. Hun satt i styret fra 2000 – 2006 (nestleder 2002-2004 og leder 2004-2006), og ble valgt inn i styret på nytt i 2000.

Oddhild er faglærer og har hovedfag fra Stabekk høgskole. Undervist i videregående skole siden 1988 i fagområdene kokk, servitør og husstell, helse og miljøfag og helse – og sosialfag. Hun har undervist ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Oslo i fagområdet heimkunnskap. Er i dag ansatt ved OsloMet hvor hun underviser ved yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag. Har siden år 2000 vært  nasjonal Liason for IFHE, International Federation for Home Economics (ifhe.org). Hun har vært varamedlem i styret fra 2018.

Erik er utdannet kjemiker med hovedfag og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda der han underviser i mat og helse, matkultur og naturfagdidaktikk, både i lærerutdanning og i etter- og videreutdanning. Hans faglige interesseområder er utforsking og argumentasjon, tverrfaglighet, sanseerfaringer og vitenskapsformidling. Ble valgt inn i styret i 2022 som varamedlem.

Sist redigert: 18. mai 2022