Styret i Landslaget for mat og helse i skolen

Eli Kristin Aadland

Leder

91601556

Grete Modell Grande

Nestleder

93051249

Zoe Otting

Sekretær

Norunn Fagerheim

Kasserer

Merete Hagen Helleland

Redaktør

Vigdis Guttormsen

Redaktør

91537272

Åshild Woldstad

Medieansvarlige

Karen Lassen

Varamedlem

Oddhild Bergsli

Varamedlem

Her er en presentasjon av styret:

Eli Kristin, faglærer og hovedfagskandidat i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk høgskole/Høgskolen i Akershus (nå OsloMet). Doktorgradsarbeid innen helseeffekter av mager sjømat ved Universitet i Bergen. Jobber som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, der hun underviser grunnskolelærerstudenter i mat og helse opp til og med masternivå og har fagansvar for etter- og videreutdanningskurs i mat og helse. Vara i styret fra 2012 – 2016 og styreleder fra 2020 – 2022.  

Grete er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet) og Bergen Lærerhøgskole (Høgskulen på Vestlandet), med fordypningsfag i mat og helse, kunst og håndverk og norsk. Har entreprenørskap og middelhavsmat som tilleggsfag fra Lesvos/Universitetet i Agder, og en mastergrad i tilpasset opplæring fra Nord universitet i Bodø. Hun har nesten 30 års erfaring fra undervisning i grunnskolen, mest med mat og helse på ungdomstrinnet og valgfaget produksjon av varer og tjenester. Jobber nå som universitetslektor ved Nord universitet, og underviser grunnskolelærerstudenter og barnehagelærerstudenter i mat og helse. Bruker skolehagen som verktøy i undervisninga. Har vært nestleder i styret siden 2016 og styremedlem i Innherred lokallag for mat og helse i skolen siden 2017.

Merete, Cand. Agric fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Doktorgrad innen melk og korn. Har arbeidet ved NMBU, Forskningsrådet og Nofima matforskning. Har holdt flere kurs rundt ernæring til barn og overvektige. Er nå fagansvarlig for mat og helse ved Grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger. Vara i styret fra 2018 – 2020.

Vigdis, allmennlærerutdannet fra Høyskolen i Telemark med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk i 2004. Har arbeidet i grunnskolen som lærer og skoleleder, som karriereveileder i videregående opplæring for voksne, vært kursholder for Fiskeprell og undervist i høyere utdanning innen mat og helse siden 2006. Jobber som førstelektor på Universitetet i Agder og underviser masterstudenter i mat og helse i tillegg til å ha fagansvar for etter- og videreutdanningskurs i mat og helse og i entreprenørskap. Har vært styremedlem og redaktør for tidsskriftet siden 2018.   

Zoe ble utdannet ved Eik lærerhøgskole med bl.a. heimkunnskap i grunnutdanninga (2001), og tatt videreutdanning mat og helse 1 ved HSN (KFK 2018). Hun har arbeidet 10 år i ungdomsskole, og nå 10 år på barneskole. Er kontaktlærer, samlingsstyrer og faglærer for mat og helse ved Nordskogen barneskole (Horten). Leder for LMHS i Vestfold og Telemark siden 2019.

Sissel er utdannet allmennlærer ved Høyskolen i Nordland og Høgskolen i Vestfold, med hovedvekt på Mat og helse. Har jobbet som faglærer i Mat og helse på Grønnåsen barneskole i Bodø, siden 2006. Kasserer.

Åshild, faglærer i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk lærerhøgskole i 1982. Har arbeidet i grunnskole, videregående skole og 23 år hos Fylkesmannen i Buskerud. Har skrevet bøker i heimkunnskap og holdt mange kurs, spesielt i vurdering i mat og helse. Nå pensjonist. Satt i styret fra 2000 – 2006 (nestleder 2002-2004 og leder 2004-2006)

Oddhild, faglærer og hovedfag fra Stabekk høgskole. Undervist i videregående skole siden 1988 i fagområdene kokk, servitør og husstell, helse og miljøfag og helse – og sosialfag. Hun har undervist ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Oslo i fagområdet heimkunnskap. Er i dag ansatt ved OsloMet hvor hun underviser ved yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag. Har siden år 2000 vært  nasjonal Liason for IFHE, International Federation for Home Economics (ifhe.org). Varamedlem i styret fra 2018

Karen er faglærer med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk høgskole/Høgskolen i Akershus (nå OsloMet). Hun har ledet gruppa som utviklet kjerneelementer i LK20 og avlagt en doktorgrad ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om mat- og helselæreres undervisning i matlaging på skolekjøkkenet. Hun jobber med etterutdanning og forskning i mat- og helsefaget ved USN. Varamedlem til styret fra 2020.

Norun har gått inn som vikar for Sissel. Norun er adjunkt med tilleggsutdanning i mat og helse fra Tromsø Lærerhøgskole 2003. Har arbeidet på ungdomsskole og hatt mat og helsefaget hvert år. Nå pensjonist. Har sittet i styret i Landslaget fra 2012-2016, som sekretær og fra 2018 som kasserer.

Sist redigert: 1. oktober 2021