Prosjektet: Tidlig innsats i skolefaget mat og helse

Gjensidigestiftelsen innvilget LMHS 750.000 til prosjektet «Tidlig innsats i skolefaget mat og helse» for perioden 2018 til 2020. Styret opprettet en gruppe for gjennomføring av prosjektet, med Eli Kristin Aadland som leder. Øvrige medlemmer i gruppa besto av Anne Merete Selvik Ask, Merete Hagen Helland og Camilla Sandvik.

Her har vi samlet resultatene av arbeidet.

Artikler

Det er blitt skrevet tre artikler om funnene fra intervjuer med lærere og ledere på tolv barneskoler.

I vårt eget fagtidsskrift nr 1/2020 sto artikkelen: Tidlig innsats i skolefaget mat og helse. Der ble de fire hovedfunnene fra prosjektet presentert. Det dreier seg om at fagkompetansen er lav blant lærere som underviser i faget mat og helse på 1.-4.trinn. Videre at det er store forskjeller i hvordan faget blir prioritert og organisert på skolene. Dessuten at savnet etter læringsmateriell og mulighet til å øke sin egen kompetanse var stort .

Les hele artikkelen i mat og helse i skolen.

Ny forskning om mat og helsefaget publisert i det digitale tidsskriftet til International Society for Teacher Society nr2/2020. Les en oppsummering på norsk og hele artikkelen på engelsk.

Tidsskriftet Acta Didactica, Norden publiserte våren 2021 en artikkel om rammefaktorens betydning for mat-og helseundervisningen

Kronikker

Det ble sendt inn kronikker til Dagsavisen og til Dagbladet der noen av konklusjonene fra undersøkelsen ble presentert.

Foredrag

Foredragene på kursdagen 8.november 2019 på Universitetet i Agder ble filmet og er tilgjengelige. Følg lenken under.

  • Internett som læringsressurs av førsteamanuensis Eli Kristin Aadland HVL
  • Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner, av første amanuensis Merete Hagen Helland UiS
  • Lunsj tilrettelagt med kreativitet og gode råvarer, av høgskolelektor Karoline Nordal, HVL

Postere

Det ble laget postere om prosjektet til mat-og helsekonferansene i 2019 og 2021. Minst en av de som hadde deltatt i prosjektet var alltid til stede, og kunne gi informasjon og svare på spørsmål.

Intervju

Lederen for prosjektet Tidlig innsats i mat- og helsefaget ble intervjuet på Podkasen Lektor Lomsdalens innfall i november 2020.

Lokallagssamlinger

Det var planlagt flere lokallagssamlinger der innholdet skulle

Innherred lokallag av Landslaget for mat og helse i skolen arrangerte kurskveld 5.mars 2020. Innholdet var: Ny læreplan, lek med smak, utforskende arbeidsmetoder og aktuelle læremidler i faget. DEt var tolv deltakere.

Les mer om arrangementet i tidsskriftet mat og helse i skolen nr 2/2020.

Rogaland lokallag av Landslaget for mat og helse i skolen hadde invitert til kurskveld 21.april 2020.

Temaet var Smak som måleinstrument og førsteamanuensis Erik Fooladi fra Høgskolen i Volda var invitert til å lede kurset.

Dette arrangementet kunne ikke gjennomføres grunnet Covid-regler, men det er styrevedtak på at det blir arrangert enten høsten 2022 eller i 2023.  

Tidsskriftet

Mat og helse nr 1 2020 ble sendt til 2300 grunnskoler. Flere av artiklene var spesielt rettet mot lærere på 1.-4.trinn.

Omslag 1/2020

Tidlig innsats i skolefaget mat og helse (artikkelen er omtalt lengre opp)

Om fagforedragene fra kursdagen 8.november 2019 Internett som læringsressurs, Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer

En god start – mat og helse på 1.-4.trinn En grundig gjennomgang av læreplanen og med konkrete eksempler på læringsaktiviteter for 1.-4.trinn.

Les hele bladet

Sist redigert: 24. januar 2022