Om tidsskriftet

Tidsskriftet Mat og helse i skolen er et fagdidaktisk og profesjonsfaglig tidsskrift, som retter seg primært mot skolefaget mat og helse. Hovedfokus er på undervisning, praksis og læring i og på mat og helse i grunnskolen og andre relevante matfag i videregående opplæring. Tidsskriftet har som mål å publisere bidrag fra forskning på fagdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling i mat og helse. Tidsskriftet gis ut på norsk, men det er ønskelig å inkludere vitenskapelige artikler på skandinaviske språk og engelsk. Den faglige kvaliteten på de vitenskapelige bidragene sikres gjennom systematisk fagfellevurdering. Mat og helse i skolen tar ikke forfatterbetaling.

Tidsskriftet Mat og helse i skolen ble etablert i 2007 og avløste medlemsbladet: Heimkunnskap i skolen. Siden 2008 har hver utgivelse hatt et tydelig hovedtema. Tidsskriftet kommer ut to ganger i året, i slutten av mars og i slutten av oktober.

Her kan medlemmer åpne og lese alle tidsskiftene. Tidsskrift som er eldre enn 2 år kan leses av alle.

Oversikt over tidligere utgivelser:

 • Nr 1/2023: Mat og måltid
 • Nr 2/2022:Dybdelæring
 • Nr 1/2022:Mat og helse som estetisk fag
 • Nr 2/2021: Grunnleggende ferdigheter
 • Nr 1/2021: Mat og helse som praktisk fag
 • Nr 2/2020: LMHS – før, nå og veien videre
 • Nr 1/2020: Fagfornyelsen
 • Nr 2/2019: Kjøkkenet som undervisningsrom
 • Nr 1/2019: Dybdelæring gjennom tverrfaglig undervisning
 • Nr 2/2018: Vurdering
 • Nr 1/2018: Bærekraft
 • Nr 2/2017: Entreprenørskap
 • Nr 1/2017: Hygiene
 • Nr 2/2016: Mat og helse i et flerkulturelt samfunn
 • Nr 1/2016: Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse
 • Nr 2/2015: Mat
 • Nr 1/2015: Videregående opplæring
 • Nr 2/2014: Mat og helse 1.-4. trinn
 • Nr 1/2014: De grunnleggende ferdighetene i mat- og helsefaget
 • Nr 2/2013: Mat og samisk matkultur i skolen
 • Nr 1/2013: Mat og helse – fortid og nåtid
 • Nr 2/2012: Måltidet
 • Nr 1/2012: Læringsressurser i faget
 • Nr 2/2011: Folkehelse
 • Nr 1/2011: Forbruk
 • Nr 2/2010: Ungdomstrinnet
 • Nr 1/2010: Vurdering
 • Nr 2/2009: Matkultur
 • Nr 1/2009: Barnetrinnet
 • Nr 2/2008: Skolemåltidet
Sist redigert: 3. mars 2022