Undervisningsressurser

Under denne overskriften vil vi legge ut konkrete tips til undervisningen i grunnskolen.

Kostsirkel. Det finnes flere ulike versjoner av kostsirkelen. En klar oppfordring fra styret er at dere bruker den som Helsedirektoratet laget i 2015. Der er matvarene delt i sju grupper.

Les mer

Hva er en matlagingsmetode og hva er en matlagingsteknikk?

Les mer

Sist redigert: 16. august 2021