Hvorfor være medlem?

Mat og helse i skolen har som formål å styrke fagområdet mat og helse i utdanningsløpet. Som medlem bidrar du til driften av organisasjonen.

Dette jobber vi for:

 • støtte medlemmene i arbeidet med mat- og helsefaget
 • gi ut tidsskriftet mat og helse i skolen
 • være en pådriver/aktør for mat-og helsefaget
 • være medarrangør for de årlige, nasjonale mat- og helsekonferansene
 • søke om midler til prosjekter
 • arrangere kurs og samlinger i regi av lokallagene
 • utforme høringssvar til helse- og utdanningsmyndighetene
 • oppdatere nettsida matoghelse.org
 • være aktiv på sosiale medier
 • samarbeide med andre aktører innen mat og helseområdet

Som medlem vil du få:

 • delta aktivt i organisasjonen
 • bli med i den medlemsbasert Facebook-gruppa, nettverk, lokallag, kurs, konferanser og faglig oppdatering
 • tilsendt fagtidsskriftet «Mat og helse i skolen» to ganger hvert år
 • tilgang til lokallag, nettverk, nyheter, kurs, konferanser og faglig oppdatering
 • støtte fra styret når du trenger hjelp til å argumenter for å sikre elevene kvalitativ god opplæring i mat og helse

Medlemskontingent

Mat og helse i skolen har disse typene medlemskap. Pris for 2022 er:

Type medlemskapPris per år
Individuelt400 kr
Skole, bibliotek og annen relevant virksomhet600 kr
Student100 kr
Pensjonist250 kr

Bli medlem

Du kan melde deg inn i Mat og helse i skolen her. Du kan også lese kjøps- og avtalevilkår.

Betalingsfrist

Medlemskontingenten betales hvert år innen 1.februar/1.september avhengig av når i året du meldte deg inn. Da får vi tid til å justere medlemslisten før utsendelse av tidsskriftet. Det forenkler arbeidet til styret om alle oppdaterer medlemsopplysningene og betaler kontingent innen fristen. 

Betal med VIPPS eller kontonummer

Du kan bruke VIPPS på 551941 eller kontonummer 0530.20.34577.

Gå til medlemssiden for å legge inn opplysninger om din postadresse, epostadresse og arbeidssted.

Sist redigert: 22. mars 2022