Webinarer

Her er en oversikt over de webinarene Landslaget for mat og helse i skolen har arrangert sammen med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Hensikten med webinarene er å gi lærere hjelp i arbeidet med den nye læreplanen.

Tema: Digitale verktøy i mat-og helsefaget.

Dato: 9.juni 2021

Hanne Andersen Dversnes og Gun Åbacka har i sitt arbeid med lærerutdanningen i mat og helse på Universitetet i Agder hatt stort fokus på bruk av digitale verktøy i undervisningen. De er også med i et internasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt som tar sikte på å finne ut hvordan man kan bruke digitale verktøy i mat og helse på en måte som fremmer læring. 

Tema: Kropp, mat og psykisk helse i ungdomstiden. Læreren som rollemodell i skolen.

Dato: 28.april 2021

Cathrine Nitter har flere års erfaring som prosjektleder og foredragsholder i Rådgivning om spiseforstyrrelser og arbeider nå som rådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. 

Tema: Vurdering av kompetanse i mat i helse. Se innlegget her.

Dato: 17.mars 2021

Åshild Woldstad har mange års erfaring som lærer i heimkunnskap, har skrevet lærebøker i faget og arbeidet mange år hos Fylkesmannen i Buskerud. Hun er også aktiv i Landslaget for mat og helse i skolen.

Tema: Bærekraftige matvalg.

Dato: 27.januar 2021

Karoline Nordal høgskolelektor i mat og helse og underviser på faglærerutdanningen på Høgskolen på Vestlandet.

Tema: Hvordan navigere i vrimmelen av kostråd.

Dato: 25.november 2020

Mona Bjelland er spesialrådgiver i klinisk ernæring i Kreftforeningen. Dette webinaret var Kreftforeningens gave til Landslaget for mat og helse i skolen i forbindelse med 100 års jubileet.

Tema: Læremidler i mat og helse.

Dato: 21.oktober 2020

Eli Kristin Aadland er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet.

Sist redigert: 13. september 2021